Als de normale lesstof te makkelijk is

Hoogbegaafdheid omvat meer dan alleen een hoog IQ. Het is een combinatie van drie eigenschappen: een IQ van 130 of hoger, een creatief brein en een flinke dosis doorzettingsvermogen. Hoogbegaafde kinderen hebben opvallende vermogens of vaardigheden.

 

Onzeker

Hoogbegaafdheid is geen luxe probleem. Deze kinderen zijn vaak onzeker, omdat zij anders denken. De lesstof past niet bij hun belevingswereld en daardoor vervelen zij zich op school. Een hoogbegaafd kind heeft minder oefening nodig. Ook leert hij/zij niet in een gestage lijn, maar met sprongen.

 

 

De Plusklas van BS Marco Polo

Om tegemoet te komen aan de leer- en ontwikkelbehoeften van kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen deze leerlingen in de klas de reguliere leerstof compact aangeboden. Tevens krijgen ze in de klas verbreding en verdieping in de leerstof aangeboden.

Daarnaast krijgen deze kinderen hun uitdaging in onze plusklas. Daar gaan ze gezamenlijk aan de slag met bijvoorbeeld schaken, Spaans, techniekprojecten, het webbased programma Acadin of met het maken van webquests.

Resultaat: de motivatie om te leren groeit, ze gaan weer met plezier naar school en vinden het leuk om samen te werken

 

 

Heeft u vragen over de plusklas? U kunt terecht bij:

Esther van Poppel, intern begeleider en Annemieke Martens, directeur Marco Polo.