Betere leerprestaties en zelfvertrouwen

Dyslexie is een complex probleem dat niet alleen lees- en spellingproblemen als gevolg heeft. Het kan ook invloed hebben op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. We spreken van dyslexie als er geen verklaring is voor het moeizame lezen en spellen. Het kind maakt een pientere indruk, gaat graag naar school, kan goed zien/horen en komt verder vaak goed mee in de groep. Ongeveer 5% van de kinderen is dyslectisch. 

Onderkennen

Leesproblemen kunnen een bron zijn van onzekerheid, frustratie en gevoelens van minderwaardigheid. Redenen genoeg om deze problematiek tijdig te onderkennen. Maar dat valt niet altijd mee. Kinderen zijn namelijk inventief en vinden oplossingen om hun lees- en schrijfproblemen te omzeilen. Daarom komt dyslexie vaak pas op latere leeftijd aan het licht.

 

Onderzoek en behandeling

Op Marco Polo hanteren we een schoolspecifiek dyslexieprotocol. Hiermee kunnen we dyslexie tijdig opsporen. Indien het vermoeden van dyslexie bestaat kan de leerling onderzocht worden. Als dyslexie wordt vastgesteld ontvangt het kind een zogenaamde dyslexieverklaring en kunnen diverse compenserende maatregelen getroffen worden. Ook bij risicoleerlingen waarbij (nog) geen dyslexie is vastgesteld kunnen we compenserende maatregelen nemen. Dit is maatwerk, dus bij elk kind anders.

 

Behandeling dyslexie

Is bij uw kind dyslexie vastgesteld? Vergoed uw ziektekostenverzekeraar dyslexiebehandelingen? Op Marco Polo kan uw kind hulp krijgen van een dyslexiebehandelaar. Wij werken daartoe samen met orthopedagogische en psychologische prakijk De Sleutel. Uw kind kan tijdens schooltijd deelnemen aan de behandeling en hoeft dus niet na schooltijd nog eens naar 'les'.