Onze missie

Als Marco Polo staan wij voor bezield onderwijs aan onze leerlingen, volgens de pedagogiek van Reggio Emilia en gebaseerd op: vertrouwen, openheid, respect en betrokkenheid.

Onze visie

We zetten onszelf 100% in om steeds het beste uit onze leerlingen te halen en te zorgen dat de talenten van elk kind ontwikkeld en zichtbaar worden. Om met de woorden van Loris Malaguzzi te spreken: “Ons doel is het bewaren en versterken van de 100 talen van een kind”. Ook binnen het team maken we gebruik van elkaars talenten.       

“Inspiratie is een toestand waarin je creatief nadenkt en weet hoe je iets goed moet doen.”  Wij willen graag het voorbeeld geven in creatief denken en het creatieve denkproces bij onze leerlingen stimuleren. Creatief in de zin van kunstzinnig en creatief gebaseerd op de combinatie van (vooral) divergente en convergente processen.

Elk kind  mag zijn wie hij is, toont respect voor zichzelf en voor een ander. Om dit te bereiken maken we gebruik van Rots en water en onze leefregels.

Met ons onderwijs willen we dat onze leerlingen vaardigheden als: creativiteit, kritisch denkvermogen, probleemoplossing, samenwerken, ICT geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden ontwikkelen  zodat zij de juiste skills bezitten om in de 21-eeuw te kunnen functioneren.

Wij willen ons als team verder ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap zodat we samen  op een reflectieve en duurzame wijze samen werken en leren vanuit een gedragen visie die leidt tot  hoge leeropbrengsten bij onze leerlingen.

We zien ouders als onze partners. Samen maken we ons sterk voor de ontwikkeling van onze kinderen door samen te delen en te zoeken naar nieuwe informatie.