Marco Polo bezit vignet Gezonde School

Sinds schooljaar 2014-2015 is Marco Polo gecertificeerd als gezonde school door de samenwerkingspartners (o.a. GGD GHOR en Voedingscentrum)  van het vignet Gezonde School. 

Onze school is gecertificeerd op het gebied van voeding en sociaal emotioneel welbevinden.


Het team van Marco Polo besteedt op een structurele wijze aandacht aan gezonde voeding:

 • Alle leerlingen en leerkrachten eten 4 x per week tijdens de ochtendpauze een gezonde snack in de vorm van groente of fruit. Op woensdag mogen de kinderen een gezonde koek eten. Met een gezonde koek bedoelen we een product uit de schijf van vijf. Bijvoorbeeld: een volkoren mueslibol, een klein plakje ontbijtkoek of mini-ontbijtkoekreepjes of een belegde volkorenboterham. In ieder geval geen cake, koek of chocolade.
 • We stimuleren dat de leerlingen water, thee zonder suiker, halfvolle melk of karnemelk drinken. 
 • De traktaties van de kinderen ter ere van hun verjaardag zijn gezond en bestaan dus voor het grootste deel uit groente en/of fruit. Kiest een ouder er voor om zijn/haar zoon/dochter te laten trakteren op een niet-gezonde snack (cake, snoep, chips) dan geeft de leerkracht de traktatie mee naar huis. De ouders kunnen dan zelf beslissen of en wanneer hun  kind de traktatie nuttigt.
 • Alle leerlingen krijgen de gelegenheid gedurende de hele dag water te drinken. Zij hebben hiertoe een lekvrije beker of fles in de klas (op hun tafel) staan. De leerkrachten stimuleren dat de leerlingen voldoende water drinken.
 • De kinderen die overblijven eten een gezonde lunch. We hanteren hiervoor de suggesties van het voedingsbureau. Een goede lunch bestaat uit volkorenbrood besmeerd met halvarine, mager beleg, groente en fruit. Als drankje: halfvolle melk of fruitsap.
 • Gedurende het schooljaar worden er schoolbreed lessen gegeven over gezonde voeding. We maken hierbij o.a. gebruik van de lessen van Lekker fit, de EU-schoolfruit lessen en Smaaklessen.
 • Tijdens de kookateliers is er aandacht voor gezonde voeding. We koken zoveel mogelijk met verse groentes en/of fruit uit eigen tuin. De recepten die we samen met de leerlingen maken bevatten geen vis of vlees. Op deze manier laten we leerlingen ervaren dat vegetarisch eten ook heel lekker kan zijn. Daarnaast wordt deze keuze mede bepaald door het feit dat onze leerlingen van multi-culturele afkomst zijn.

Ouders die meer willen lezen over gezonde en verantwoorde voeding, kunnen daarvoor terecht op www.voedingscentrum.nl


Er is veel aandacht voor het sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen. Immers: als een kind lekker in zijn vel zit, komt hij of zij pas tot leren!

We hebben preventief beleid dat gewaardeerd is middels een certificaat 'Gezonde school op het gebied van welbevinden'. Dit beleid ziet er als volgt uit:

In ons handelen staan 4 kernwaarden centraal:

 • respect (voor jezelf , de ander en de spullen om je heen)
 • verantwoordelijkheid (voor je eigen gedrag) 
 • iedereen is anders en dat is ok
 • samen staan we sterk

Op basis van deze uitgangspunten hebben we samen met onze leerlingen gedragsregels geformuleerd. Elke week staat er een andere regel centraal. De regel van de week hangt centraal op 2 plekken in de school op en in iedere klas. De regel van de week wordt via Mijn Schoolinfo wekelijks gecommuniceerd met ouders. De leefregels zorgen ervoor dat voor de leerlingen helder is (voorspelbaar is) wat voor gedrag er van ze verwacht wordt.

Om de leerlingen handvatten te geven in het omgaan met anderen, gebruiken we Rots & Water. De Rots & water oefeningen staan in alle groepen 2x per week op het programma. 

Daarnaast hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt in de eerste schoolmaand gekozen. Ze komen tenminste 6x per jaar bij elkaar onder leiding van de directeur. Er wordt stilgestaan bij wat er op school goed gaat en wat er verbeterd kan worden.