Loris Malaguzzi

Ons onderwijsconcept is gebaseerd op de visie van Loris Malaguzzi, een pedagoog die het Reggio Emilia onderwijs concept halverwege de vorige eeuw in Italie heeft uitgedacht. Zijn uitgangspunten heeft hij prachtig verwoord in zijn gedicht "Zeker, de honderd is er".

 

Zeker de honderd is er 

Het kind bestaat uit honderd

Het kind heeft honderd talen, honderd handen,

honderd gedachten,honderd manieren van denken, spelen en praten
Honderd alsmaar honderd manieren van luisteren verbazen, liefhebben
honderd vreugdes om te zingen en te begrijpen
honderd werelden om te ontdekken
honderd werelden om uit te vinden
honderd werelden om te dromen
Het kind heeft honderd talen
(en nog eens honderd, honderd, honderd)
maar ze stelen er negenennegentig
de school en de cultuur scheiden het hoofd van het lichaam


Ze zeggen hen:

te denken zonder handen
te doen zonder hoofd
te luisteren en niet te praten
te begrijpen zonder vreugde
lief te hebben en zich te verbazen
alleen met Pasen en met Kerstmis


Ze zeggen hen:
Ik geef je de al ontdekte wereld
en van de honderd stelen ze er negenennegentig


Ze zeggen hen:
dat spel en werk
realiteit en fantasie
wetenschap en verbeelding
hemel en aarde
verstand en droom
dingen zijn die niet bij elkaar horen

Kortom, ze zeggen hen
dat de honderd er niet is.


Het kind zegt:

Zeker de honderd is er