BSO

Op Marco Polo wordt de buiten schoolse opvang (BSO) verzorgd door LPS/Kom. De voor- en naschoolse opvang vindt in de school zelf plaats. U brengt uw zoon of dochter 's morgens naar school en haalt hem of haar daar aan het eind van de dag weer op. Voor nadere informatie kunt u terecht op www.lpskom.nl of bij de directeur van de school.