Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft een instemmingsrecht en een adviesrecht t.a.v. voorgenomen besluiten in de school. Ouders en leerkrachten denken mee en praten over allerlei wettelijk bepaalde (beleids-) onderwerpen, alsmede over allerlei andere zaken die belangrijk zijn voor de school. Hierdoor hebben leerkrachten en ouders samen invloed op de kwaliteit van onderwijs op school.


De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) van de scholen binnen de Louis Porquin bestaat uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen die onder dit bestuur vallen. De GMR doet uitspraken over alle bovenschoolse aangelegenheden.

 

De MR komt ongeveer 5 tot 6 keer per jaar samen. Vaak worden (delen) van de vergadering gecombineerd met het ouder-panel. In de praktijk merken we namelijk dat in zowel ouder-panel als de MR dezelfde onderwerpen worden besproken.

 

Naast de reguliere onderwerpen zoals begroting, formatie etc wordt  het schoolplan besproken. Het schoolplan is het document waarmee de school aangeeft waar de Marco Polo staat en wat in de periode van vier jaar op verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt. De MR vind het belangrijk dat de visie en de doelen van het schoolplan met het team van leerkrachten en ouders wordt besproken en gedeeld.

             

De vertegenwoordiging van het personeel:

  • Linda Vriens
  • Petra Wieffer

 

De vertegenwoordiging van de ouders:

  • Rob van Meer (MR-lid)
  • Natasha Pandel (MR-lid)

 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd even contact met een van ons opnemen via het volgende email-adres: marcopolo@lpsnet.nl of natuurlijk door een van ons aan te spreken in de wandelgangen of op het schoolplein/aan de poort.

 

Groeten van de Medezeggenschapsraad.

Linda, Petra, Rob en Natasha.