Peuterspeelzaal De Tovertuin

Marco Polo is een zogenaamde Brede School. In ons gebouw is peuterspeelzaal de Tovertuin gevestigd. Hierdoor zijn optimale omstandigheden geschapen om  het voor- en vroegschoolse onderwijs vorm te geven. Er vindt structureel overleg plaats tussen  PSZ en school waardoor er goed afgestemd kan worden en een ononderbroken ontwikkeling van 2 tot en met 12 jarigen geborgd wordt. De Tovertuin valt net als Marco Polo onder de koepel van de Lowys Porquinstichting.