TSO

Uw zoon of dochter kan bij ons op school overblijven. De tussenschoolse opvang (TSO) wordt verzorgd door Breek-4U. Voor nadere informatie kunt u terecht op de website: https://marcopolobreek-4u.tsopro.nl of bij de directeur van de school.