Voor ouders

In ons onderwijsconcept gaan wij uit van drie partners in de opvoeding van kinderen. Dit zijn de leerkrachten, de ouders en de omgeving. Wij achten het dan ook van groot belang dat ouders bij de school en hun kind in de school betrokken zijn.

 

Wij bieden verschillende manieren om ouders de gelegenheid te geven mee te leven met hun kind en ook in de school een bijdrage aan de ontwikkeling van hun kind te kunnen leveren.

 

Inloop

U bent elke dag van harte welkom tijdens de inloop van 8.15 tot 8.30. U kunt dan met uw kind meelopen naar het lokaal en de presentaties bekijken die in de school te zien zijn.

 

Culturele avond

Als afsluiting van het eerste Reggio thema organiseren we een culturele avond. Tijdens deze avond is het proces van de onderzoeksvraag in elke klas in beeld gebracht en presenteren de leerlingen hun werk.

 

Oudergesprekken

Tijdens de tweede schoolweek organiseren we kennismakingsgesprekken. Ter voorbereiding vragen we u als ouders na te denken over een aantal vragen die betrekking hebben op uw kind. Op deze manier komen we tot een goede afstemming. Nadat leerlingen hun 1e rapport (het rapport maakt deel uit van een portfolio) hebben gekregen nodigen we u uit voor een rapportgesprek.

Afspraak

Maar daarnaast bent u altijd van harte welkom om een afspraak met de leerkracht te maken om een gesprekje over uw zoon of dochter te hebben.

 

Drie officiƫle organen

Er zijn op school ook drie officiƫle organen waarin ouders op school aan deel kunnen nemen:

  • De medezeggenschapsraad
    Waarin beleid wordt besproken en ouders op verschillende terreinen instemmings of adviesrecht hebben. Klik hier voor meer informatie
  • De oudervereniging
    Waar ouders meedenken en helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen. Klik hier voor meer informatie
  • Het ouderpanel
    Dat fungeert als een klankbord voor de directie.